Hoe ziet een Schuldhulpverleningstraject eruit?

Na de ontvangen aanmelding via een maatschappelijk werker, beschermingsbewindvoerder of onze website gaan wij eerst met u ( de cliënt) in gesprek. We gaan kijken wat er nodig is om het Schuldhulpverleningstraject op te starten. Deze fase noemen we de stabiliteitsfase

De stabilisatiefase houd in dat wij samen u gaan zoeken naar manieren om stabiliteit aan te brengen in uw financiën.  Dit kan doormiddel van budgetbeheer of met behulp van beschermingsbewind. Daarnaast zullen wij aangegeven op welke wijze u stabilisatie kunt aanbrengen op andere gebieden in uw leven, omdat dit van belang kan zijn voor de kans van slagen van het Schuldhulpverleningstraject.  Wij kunnen u eventueel doorverwijzen naar de juiste instanties. Tot slot mogen er in deze geen nieuwe schulden meer ontstaan.

Zodra uw financiën stabiel zijn kunnen wij beginnen met de fase schuldbemiddeling.  In deze fase gaan wij aan de slag met uw schulden.  Wij gaan al uw schuldeisers aanschrijven en de hoogte van de schuld bij elke schuldeiser opvragen. Zodra wij dit hebben ontvangen gaan wij op basis van een VTLB (Vrij Te Laten Bedrag) berekening  en uw inkomen kijken wat uw afloscapaciteit is. De afloscapaciteit is het bedrag wat u maandelijks kunt sparen. Op basis daarvan zullen wij  een betalingsvoorstel tegen finale kwijting opstellen en versturen naar alle schuldeisers.

Wanneer alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel komt er een minnelijke schuldregeling tot stand. Voor de periode van 3 jaar zult u maandelijks een bedrag opzij moeten zetten. Jaarlijks zal er een controle plaatsvinden waarbij wordt gekeken wat er is gespaard is.  Afhankelijk van het bedrag wordt er jaarlijks een uitbetaling gedaan aan de schuldeisers of eenmalig na 3 jaar. Na 3 jaar bent u dan schuldenvrij.

Gaan de schuldeisers niet akkoord gaan met het betalingsvoorstel dan zullen wij in overleg met de cliënt overgaan tot het indienen van een toelatingsverzoek voor de WSNP of een Dwangakkoord.

Een Dwangakkoord houdt in dat wij met behulp van de rechter proberen om toch een minnelijke regeling tot stand te brengen.

Vanuit de beroepsgroep Bewindvoerders WSNP hebben wij een arragement met het CJIB. Dit houdt in dat zij meewerken met ons Schuldhulpverleningstraject, wanneer er sprake is van achterstanden bij het CJIB.

Wanneer er sprake is van een dreigende uithuiszetting in verband met huurachterstanden of de afsluiting van Gas/Water/Licht kunnen wij voor u een Moratorium of Voorlopige Voorziening indienen bij de rechtbank.

Vanuit Noordzij Bewindvoerders hebben wij een arrangement met de Raad voor Rechtsbijstand om op basis van een toevoeging deze handelingen te verrichten. U bent dan slechts een eigen bijdrage verschuldigd, waar in de meeste gevallen bijzondere bijstand voor wordt verleend door de gemeente. De bijzondere bijstand is uiteraard afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Zodra u een betekend gerechtelijk vonnis heeft ontvangen met de datum van de uithuiszetting of afsluiting kunt u zich bij ons melden. Wij zullen dan binnen 24 tot 48 uur een verzoekschrift indienen bij de rechtbank om de uitvoering van de uithuiszetting of afsluiting tegen te houden voor een periode van 6 maanden. In deze 6 maanden zal er dan een Schuldhulpverleningstraject worden uitgevoerd of wellicht de hulp worden ingeschakeld van een beschermingsbewindvoerder om de rust en stabiliteit te creëren.

  • Binnen 6 maanden (waar mogelijk) een stabiele en structurele oplossing op het gebied van financiën en schulden via onze interne afdeling voor Beschermingsbewind / Budgetbeheer.
  • Geen afwijzingsgronden i.v.m. fraude bij het UWV, de Gemeente, met Toeslagen, CJIB, ect.
  • Geen uitsluitingsgronden i.v.m. een eigen woning, eerder SVH traject, scheiding, (ex) ondernemerschap, ect.
  • Multiproblematiek staat voorop en door de specialistische inzet van hulpverlening op het gebied van schulden en maatschappelijke werk is er een groot slagingspercentage (>80%)

Bent u werkgever en heeft u werknemers in dienst met problematische schulden dan kunnen wij u helpen.

Financiële problemen hebben een grote invloed op het functioneren van werknemers. De productiviteit verlaagd veelal en de ziekmeldingen nemen toe. Voor u als werkgever is dit nadelig en kostenverhogend.

Voor werknemers kunnen wij een Schuldenhulpverleningstraject opstarten, welke door u gefinancierd wordt.

Een aanvullende mogelijkheid is bijvoorbeeld om de schuldeisers een eenmalig aanbod te doen met een door u beschikbaar gesteld bedrag. Dit bedrag dient uw werknemer vervolgens in maandelijkse termijnen aan u terug te betalen, of met behulp van een beschermingsbewindvoerder.

De kosten die u maakt voor een schuldhulpverleningstraject, dan wel lening zijn een investering in de toekomst van uw werknemer. Deze kosten zijn uiteindelijk lager dan de kosten die u blijft houden, wanneer u een werknemer in dienst heeft met financiële problemen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en de tarieven voor een schuldhulpverleningstraject.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Schuldhulpverlening, of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op en stuur een e-mail naar aanmelden@noordzij-shv.nl of telefonisch op nummer 088 – 134 46 40, we helpen u graag!

Is er een dreigende situatie (Uithuiszetting of afsluiting Gas/Water/Licht) mail dan naar VOVO@noordzij-shv.nl of telefonisch op nummer 088 – 134 46 40, we helpen u graag!