Wie zijn wij?

Noordzij Schuldhulpverlening is ontstaan vanuit de kennis en ervaring van onze WSNP bewindvoerders. Veel cliënten worden momenteel uitgesloten van Schuldhulpverlening door de gemeentelijke instanties. Wanneer de cliënten wel geholpen worden is de weg naar deze regeling zo complex dat cliënten niet of nauwelijks worden toegelaten, omdat zij niet kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Wij van Noordzij Schuldhulpverlening vinden dat iedereen recht heeft op toegang tot deze regeling. Vanuit deze gedachte creëren wij samen met de eventuele beschermingsbewindvoerder en/of maatschappelijk werker die bij de cliënt betrokken is een stabiele situatie. Door de samenwerking met een beschermingsbewindvoerder en het maatschappelijk werk is het hierdoor mogelijk om binnen een periode van 4 tot 6 maanden een Schuldhulpverleningstraject toe te passen en tot een aanbod voor de schuldeisers te komen. Mocht dit aanbod worden afgewezen dan zullen wij in overleg met de cliënt direct overgaan tot het indienen van een toelatingsverzoek voor de WSNP, of indien mogelijk een Dwangakkoord.

Ons team bestaat uit ervaren Schuldhulpverleners en assistenten, die zorgen voor laagdrempeligheid en een open cultuur. Daarnaast werken wij nauw samen met verschillende instanties, waardoor niet alleen de schuldenproblematiek kan worden aangepakt, maar ook andere aspecten van het leven. Uiteraard wordt de samenwerking met andere instanties enkel aangegaan, wanneer de cliënt hier voor open staat.

Noordzij Schuldhulpverlening onderneemt meer!